Nieuws

Affectieschade

Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Vergoeding van affectieschade unaniem aangenomen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2019 in werking en regelt de mogelijkheid tot vergoeding van affectieschade, een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde.

Strengere eisen winterbanden Duitsland in 2018

In de Alpenlanden is er een periode dat je verplicht winterbanden moet hebben, in Duitsland daarentegen moet je dit hebben bij winterse omstandigheden. Maar er zijn strengere eisen opkomst voor winterbanden in Duitsland. Alleen banden met het sneeuwvlok symbool geldt vanaf 1 januari 2018 als winterbanden.