Zwartkijker spaart minder dan optimist

30-11-2015

Het spaargedrag van een persoon blijkt mede bepaald te worden door zijn overtuiging. Mensen met een optimistische kijk op de toekomst sparen vaker dan personen die de toekomst minder rooskleurig inschatten.

Dat blijkt uit onderzoek van TIAS School for Business and Society naar het spaargedrag van 1.438 Nederlanders. Het is voor het eerst dat 'houding en overtuiging' in relatie wordt gebracht tot spaargedrag. Zelfvertrouwen, netheid en optimisme zijn bepalende factoren om te komen tot toekomstgerichte financiële planning. Niet alleen optimisme is bepalend, sparen is ook populair onder mensen die geloven dat hun eigen daden resultaat hebben. En een meer voor de hand liggende conclusie: mensen met een gestructureerde administratie plannen eveneens vaker hun eigen toekomst. BabyboomgeneratieVooral de babyboomgeneratie spaart graag en veel. Meer dan de generaties voor en na hen. De reden hiervoor kan liggen in de economische omstandigheden waarin men opgroeit. Die waren zwaar tijdens de wederopbouwjaren, waardoor spaarzaam leven voor babybomers de standaard werd. Eerder onderzoek liet al zien dat deze jeugdjaren bepalend zijn voor ons gedrag later in het leven. Uit het onderzoek blijkt dat de aanleg tot spaargedrag stijgt met leeftijd, inkomen en het aantal kinderen. Inkomen stijgt doorgaans met leeftijd en is een vereiste om te komen tot de mogelijkheid tot sparen, en het hebben van kinderen geeft een natuurlijke noodzaak tot plannen. “Wij gaan een toekomst tegemoet waarin sparen voor onze oude dag belangrijker wordt, maar steeds meer van ons zijn niet opgegroeid in een tijd waarin sparen de standaard was. De economische voorspoed sinds de jaren '60 gecombineerd met een overheid die steeds meer zorgen uit handen nam, heeft onze aanleg tot financiële planning verzwakt. Hoogste tijd dus voor een inhaalslag”, zegt hoogleraar Dirk Brounen.