Neerslag, lekkage en overstroming: wat dekt je verzekering?

24-06-2016

Code geel! Een term die we de laatste weken regelmatig horen omdat de weergoden zich deze lente van hun slechtste kant laten zien. Steeds vaker wordt ons land geteisterd door perioden van zware regenval. Deze regenval kan leiden tot lekkage of overstromingen, dit heeft weer schades tot gevolg. Deze waterschades, waarvan het schadebedrag behoorlijk kan oplopen, zijn de nachtmerrie van menig auto- en woningbezitter. 

Natuurlijk hopen wij dat u geen natte voeten krijgt maar ‘Wat als’? De regeling zoals wij die hierna toelichten, geldt bij veel verzekeraars. Wilt u weten hoe de dekking bij wateroverlast in uw verzekering is meegenomen? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst. 

Waterschade aan uw woning door overstromingen

Zeer hevige regenval met een overstroming als gevolg kan je huis onder water zetten. De meeste verzekeraars sluiten op de “normale” inboedel- opstalverzekering schade door overstroming uit, wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties: 

= Schade door grondwater

= Schade door water vrijgekomen na een dijkdoorbraak

= Schade door neerslag of water binnengedrongen via openstaande ramen of deuren

= Schade ontstaan door slecht onderhoud van de woning.

Echter als de overheid de gebeurtenis tot ramp bestempeld dan kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS).

Waterschade aan uw woning door hevige plaatselijk regenval

Op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen wordt schade als gevolg van water dat onvoorzien de woning binnendringt, vergoed. Er geldt dan wel vaak de volgende voorwaarde:

= Het binnendringen moet uitsluitend het gevolg zijn van een extreme toevloed van water door hevige plaatselijke regenval.

Stormschade aan uw woning

Raast er een storm over uw woning? Dan kunnen er dakpannen wegwaaien of kan een omvallende boom uw woning beschadigen. Uw woonhuisverzekeraar vergoedt deze schade. Vanaf windkracht 7 op de schaal van Beaufort is er sprake van storm. Bijna alle verzekeraars hanteren een eigen risico (het bedrag wat u zelf moet betalen) bij stormschades. Dit eigen risico is vaak minimaal 200 euro en maximaal 500 euro.  Heeft u weinig schade? Dan heeft het dus niet altijd zin om schade te claimen.

Waterschade aan uw auto

Overstromingen door extreme regenval kunne ook verschillende soorten schades aan uw auto veroorzaken. U kunt hierbij denken aan schade aan het interieur, de accu of motor van de auto maar ook aan kortsluiting of blikschade. Echter, u bent niet altijd verzekerd voor dit soort schades. Indien u voor alleen een WA dekking heeft gekozen, krijgt u bij waterschade niets uitgekeerd. U bent verzekerd voor overstromingen als u voor een WA+ beperkt casco of WA+ volledig casco (Allrisk) dekking heeft gekozen. De schade heeft geen invloed op uw no-claim. U verliest dus geen schadevrije jaren.

Hagelschade aan uw auto, caravan, woning etc.

In Nederland komen gemiddeld vijf keer per jaar hagelbuien voor waarbij de hagelstenen een doorsnede van minimaal 2 centimeter hebben. Dergelijke zware hagelstenen kunnen forse schade veroorzaken. Met name auto’s en caravans, maar ook woningen kunnen zwaar beschadigd raken. 

Schade door hagel is verzekerd op de opstalverzekering. Dekking op een autoverzekering is er wanneer de auto WA+ beperkt casco of WA+ volledig casco (Allrisk) verzekerd is. De schade aan uw caravan of vouwwagen is uitsluitend verzekerd indien u uw caravan of vouwwagen heeft verzekerd inclusief hagelschade.

Heeft u schade door slecht weer? Neem contact op met ons

Code geel! Een term die we de laatste weken regelmatig horen omdat de weergoden laten zich deze lente van hun slechtste kant zien. Steeds vaker wordt ons land geteisterd door perioden van zware regenval. Deze regenval kan leiden tot lekkage of overstromingen, dit heeft weer schades tot gevolg. Deze waterschades, waarvan het schadebedrag behoorlijk kan oplopen, zijn de nachtmerrie van menig auto- en woningbezitter.

Natuurlijk hopen wij dat u geen natte voeten krijgt maar ‘Wat als’? De regeling zoals wij die hierna toelichten, geldt bij veel verzekeraars. Wilt u weten hoe de dekking bij wateroverlast in uw verzekering is meegenomen? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst. 

Waterschade aan uw woning door overstromingen

Zeer hevige regenval met een overstroming als gevolg kan je huis onder water zetten. De meeste verzekeraars sluiten op de “normale” inboedel- opstalverzekering schade door overstroming uit, wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties: 

= Schade door grondwater

= Schade door water vrijgekomen na een dijkdoorbraak

= Schade door neerslag of water binnengedrongen via openstaande ramen of deuren

= Schade ontstaan door slecht onderhoud van de woning.

Echter als de overheid de gebeurtenis tot ramp bestempeld dan kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS).

Waterschade aan uw woning door hevige plaatselijk regenval

Op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen wordt schade als gevolg van water dat onvoorzien de woning binnendringt, vergoed. Er geldt dan wel vaak de volgende voorwaarde:

= Het binnendringen moet uitsluitend het gevolg zijn van een extreme toevloed van water door hevige plaatselijke regenval.

Stormschade aan uw woning

Raast er een storm over uw woning? Dan kunnen er dakpannen wegwaaien of kan een omvallende boom uw woning beschadigen. Uw woonhuisverzekeraar vergoedt deze schade. Vanaf windkracht 7 op de schaal van Beaufort is er sprake van storm. Bijna alle verzekeraars hanteren een eigen risico (het bedrag wat u zelf moet betalen) bij stormschades. Dit eigen risico is vaak minimaal 200 euro en maximaal 500 euro.  Heeft u weinig schade? Dan heeft het dus niet altijd zin om schade te claimen.

Waterschade aan uw auto

Overstromingen door extreme regenval kunne ook verschillende soorten schades aan uw auto veroorzaken. U kunt hierbij denken aan schade aan het interieur, de accu of motor van de auto maar ook aan kortsluiting of blikschade. Echter, u bent niet altijd verzekerd voor dit soort schades. Indien u voor alleen een WA dekking heeft gekozen, krijgt u bij waterschade niets uitgekeerd. U bent verzekerd voor overstromingen als u voor een WA+ beperkt casco of WA+ volledig casco (Allrisk) dekking heeft gekozen. De schade heeft geen invloed op uw no-claim. U verliest dus geen schadevrije jaren.

Hagelschade aan uw auto, caravan, woning etc.

In Nederland komen gemiddeld vijf keer per jaar hagelbuien voor waarbij de hagelstenen een doorsnede van minimaal 2 centimeter hebben. Dergelijke zware hagelstenen kunnen forse schade veroorzaken. Met name auto’s en caravans, maar ook woningen kunnen zwaar beschadigd raken. 

Schade door hagel is verzekerd op de opstalverzekering. Dekking op een autoverzekering is er wanneer de auto WA+ beperkt casco of WA+ volledig casco (Allrisk) verzekerd is. De schade aan uw caravan of vouwwagen is uitsluitend verzekerd indien u uw caravan of vouwwagen heeft verzekerd inclusief hagelschade.

Heeft u schade door slecht weer? Neem contact op met ons