Tips bij storm- of waterschade

10-08-2016

Neem maatregelen om verdere schade te beperken. U bent verplicht om, zodra het veilig is, maatregelen te nemen om verdere schade te beperken. Probeer een gat in het dak of een lekkage dus altijd af te dichten om te voorkomen dat er extra (water)schade in de woning ontstaat. Soms moet u voor het nemen van deze noodmaatregelen kosten maken. Meld ook deze kosten altijd bij uw verzekeraar.

Neem foto's van de schade

Maak foto's waarop de schade duidelijk zichtbaar is. Deze foto's dienen als bewijs voor de schade. 

Noteer datum en tijdstip van de schade

Bij twijfel kan uw verzekeraar bij het KNMI navragen of er op de datum en tijdstip van de schade in uw omgeving sprake was van storm of extreme regenval.

Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar of tussenpersoon

Het is afhankelijk van uw verzekeraar welke schade wel en niet gedekt is. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden van uw verzekering of neem contact met ons op.

Woont u in een huurwoning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Heeft de woning due u huurt schade geleden? Neem dan contact op met de verhuurder. Deze kan schade aan de woning zelf namelijk verhalen op zijn opstalverzekering. Is er schade aan uw inboedel ontstaan? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw eigen inboedelverzekeraar.

Preventietip: controleer uw bomen en uw huis.

U kunt uw schade beperken door er voor te zorgen dat de bomen in uw tuin, maar bijvoorbeeld ook het dak van uw huis in goede conditie verkeren. Bij storm en zware regenval verkleint dit de kans op schade voor u en voor anderen.

Zijn anderen verantwoordelijk voor uw storm- of waterschade?

Vaak levert een storm of zware regenval een situatie van overmacht op. Dat betekent dat u schade aan uw auto door dakpannen van uw buren niet op de buren kunt verhalen bij overmacht. Is er sprake van grof achterstallig onderhoud aan het dak van de buren? Bijvoorbeeld omdat al lang duidelijk was dat het dak gerepareerd moest worde? Dan biedt dit mogelijkheden om de schade op derden, in dit geval de buren, te verhalen. Geef in een dergelijk geval ook altijd de gegevens van derden door aan uw verzekeraar.